Solutie de curatare pt masini de spalat vase

SOLUȚIE DE CURĂȚARE,IGIENIZARE ȘI DECALCIFIERE PENTRU MAȘINI DE SPĂLAT  VASE  –  HEITMANN®  – CALITATE DE MARCĂ DIN 1874-FABRICAT ÎN GERMANIA

Îndepărtează depunerile de calcar,grăsimi si murdărie  care pot duce la defecțiuni funcționale, uzură timpurie și un consum energetic mai mare.

Îndepărtează resturi de detergenți și murdărie, care sunt cauza mirosului neplăcut.

Curăță și îngrijește mașina, brațele de stropire, conductele si filtrul.

Folosirea regulată prelungește durata de viață a mașinii de spălat.

Mod de întrebuințare:
 • Goliţi maşina de spălat vase.
 • Deșurubați capacul.
 • Aplicați puțină soluție pe o cârpă și curățați garniturile de etanșare.
 • Ștergeți cu o cârpă umedă.
 • Spălați apoi mâinile.
 • Insurubati capacul la loc.
 • Îndepărtaţi eticheta de pe capac.
 • ATENŢIE ! Capacul nu trebuie îndepărtat, doar eticheta !
 • Aşezaţi flaconul cu dopul în jos în coşul maşinii.
 • Rulaţi un program de minim 65 de grade, fără vase înauntrul maşinii.
 • Nu folosiți suplimentar detergenți de curățare a vaselor.
 • Protejează filtrele şi ţevile de depunerile calcarului. Elimină grăsimea.
Conține:
 • <5% tenside neionice, acid citric, coloranți, arome (butilphenil metipropianol, salicilat de benzil).
 • O inițiativă voluntară de sustenabilitate a A.I.S.E. – www.cleanright.eu
Conținut:
 • 250 ml  Art. nr. (RO) 3338  0A 3338 (RO) 7180
Atenție:
 • H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
 • P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
 • P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 • P280 Purtaţi echipament de protecţie a ochilor / echipament de protecţie a feţei.
 • P264Spălaţi-vă mâini bine după utilizare.
 • P305+ P351+ P338
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
 • clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.
 • Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.
 • Continuaţi să clătiţi.
 • P337+ P313
Dacă iritarea ochilor persistă:
 • consultaţi medicul.
Acest produs se poate gasi in:
 • Carrefour
 • Auchan
 • Cora
 • Kaufland